Holandia 1975 bb

SEZON 1967/68 - Ruch Chorzów

Ruch Chorzow 1967 68Ruch Chorzów w mistrzowskim sezonie 1967/68. Na zdjęciu po prawej stronie od lewej: Teodor Wieczorek (trener), Henryk Pietrek, Antoni Piechniczek, Antoni Nieroba, Józef Janduda, Bernard Bem, Jan Rudnow, Zygmunt Maszczyk, Bronisław Bula, Józef Bon, Józef Gomoluch, Edward Herman, Eugeniusz Faber, Jan Orzoł, Eugeniusz Kulik, Andrzej Drażyk i Józef Klimczok. Fot. Archiwum Antoniego Nieroby

SOCIAL MEDIA

SEZON 1967/68 - Ruch Chorzów