Holandia 1975 bb

YAHIYA El Hadji Diemé

(Senegal, 10.12.1990)

1

Ekstraklasa

Polonia Warszawa (2012-13)

6

0

Ekstraklasa: 6/0                                                                                                                               

YAHIYA El Hadji Diemé