Holandia 1975 bb

ROZMUS Kamil

(13.1.1994)

1

Ekstraklasa

ŁKS Łódź (2019-20)

3

0

Ekstraklasa: 3/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

ROZMUS Kamil