Holandia 1975 bb

RADOŃ Jerzy

(1958)

1

Ekstraklasa

Stal Mielec (1977-78)

1

0

Ekstraklasa: 1/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

RADOŃ Jerzy