Holandia 1975 bb

PULIKOWSKI I Jerzy

(24.4.1931-31.1.2005)

1

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1953)

12

2

Ekstraklasa: 12/2                                                                                                                             

PULIKOWSKI I Jerzy