Holandia 1975 bb

PTOK Ginter

(11.1.1936)

1

Ekstraklasa

Arkonia Szczecin (1962)

14

0

2

Ekstraklasa

Arkonia Szczecin (1962-63)

26

0

3

Ekstraklasa

Arkonia Szczecin (1963-64)

24

1

Ekstraklasa: 64/1                                                                                                                             

SOCIAL MEDIA

PTOK Ginter