Holandia 1975 bb

PTAK Aleksander

(4.11.1977)

1

Ekstraklasa

GKS Bełchatów (1995-96)

1

0

2

Ekstraklasa

GKS Bełchatów (1996-97)

16

0

3

Ekstraklasa

GKS Bełchatów (1998-99)

4

0

4

Ekstraklasa

Dyskobolia Grodzisk Wlkp (2005-06)

3

0

5

Ekstraklasa

Dyskobolia Grodzisk Wlkp (2006-07)

14

0

6

Ekstraklasa

Zagłębie Lubin (2007-08)

20

0

7

Ekstraklasa

Zagłębie Lubin (2009-10)

19

0

8

Ekstraklasa

Zagłębie Lubin (2010-11)

3

0

9

Ekstraklasa

Zagłębie Lubin (2011-12)

16

0

Ekstraklasa: 96/0                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

PTAK Aleksander