Holandia 1975 bb

PRZYTUŁA Waldemar

(28.2.1964-27.5.2019)

1

Ekstraklasa

GKS Jastrzębie (1988-89)

15

0

Ekstraklasa: 15/0                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

PRZYTUŁA Waldemar