Holandia 1975 bb

PODLIŃSKI Karol

(6.11.1997)

1

Ekstraklasa

Zagłębie Lubin (2020-21)

12

2

Ekstraklasa: 12/2                                                                                       

SOCIAL MEDIA

PODLIŃSKI Karol