Holandia 1975 bb

PACZKOWSKI Henryk

(15.1.1928)

1

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1950)

1

0

2

Ekstraklasa

Lech Poznań (1953)

22

0

3

Ekstraklasa

Lech Poznań (1954)

4

0

4

Ekstraklasa

Lech Poznań (1955)

21

0

5

Ekstraklasa

Lech Poznań (1956)

11

0

Ekstraklasa: 59/0                                                                                                                             

SOCIAL MEDIA

PACZKOWSKI Henryk