Holandia 1975 bb

PACHNER Ferdynand

(4.9.1909-3.6.1941)

1

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1930)

3

0

2

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1931)

1

0

3

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1933)

4

0

Ekstraklasa: 8/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

PACHNER Ferdynand