Holandia 1975 bb

OZIMEK Adam

(3.9.1976)

1

Ekstraklasa

Siarka Tarnobrzeg (1995-96)

5

0

Ekstraklasa: 5/0                                                                                                                              

OZIMEK Adam