Holandia 1975 bb

OSOBIŃSKI Jakub

(13.4.2000)

1

Ekstraklasa

Korona Kielce (2019-20)

2

0

Ekstraklasa: 2/0                                                                                                                              

OSOBIŃSKI Jakub