Holandia 1975 bb

NOWOSIELSKI Karol

(3.11.1905-18.7.1985)

1

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1928)

5

1

2

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1929)

2

0

Ekstraklasa: 7/1                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

NOWOSIELSKI Karol