Holandia 1975 bb

NIEMCZYCKI Karol

(5.7.1999)

1

Ekstraklasa

Cracovia Kraków (2020-21)

27

0

Ekstraklasa: 27/0                                                                                        

SOCIAL MEDIA

NIEMCZYCKI Karol