Holandia 1975 bb

NATANEK Jan

(18.6.1914-22.4.2004)

1

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1936)

3

0

Ekstraklasa: 3/0                                                                                                                               

SOCIAL MEDIA

NATANEK Jan