Holandia 1975 bb

MYSZOR Jakub

(7.6.2002)

1

Ekstraklasa

Cracovia Kraków (2020-21)

1

0

Ekstraklasa: 1/0                                                                                                 

SOCIAL MEDIA

MYSZOR Jakub