Holandia 1975 bb

MUCHIŃSKI Tomasz

(6.3.1966)

1

Ekstraklasa

Widzew Łódź (1993-94)

20

0

2

Ekstraklasa

Widzew Łódź (1994-95)

2

0

3

Ekstraklasa

Widzew Łódź (1995-96)

2

0

4

Ekstraklasa

Widzew Łódź (1996-97)

2

0

Ekstraklasa: 26/0                                                                                                                            

MUCHIŃSKI Tomasz