Holandia 1975 bb

LISIECKI Jerzy

(6.12.1939)

1

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1959)

1

0

Ekstraklasa: 1/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

LISIECKI Jerzy