Holandia 1975 bb

LIS Jacek

(24.1.1969)

1

Ekstraklasa

Stal Stalowa Wola (1987-88)

12

0

2

Ekstraklasa

Stal Stalowa Wola (1993-94)

1

0

3

Ekstraklasa

Stal Stalowa Wola (1994-95)

1

0

Ekstraklasa: 14/0                                                                                                                            

LIS Jacek