Holandia 1975 bb

JURASZCZYK Hubert

(18.1.1931)

1

Ekstraklasa

Stal Mielec (1961)

3

0

Ekstraklasa: 3/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

JURASZCZYK Hubert