Holandia 1975 bb

JANKOWSKI I Andrzej

(19.12.1957)

1

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1976-77)

4

0

2

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1977-78)

2

0

Ekstraklasa: 6/0                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

JANKOWSKI I Andrzej