Holandia 1975 bb

JAKUBIAK Kamil

(24.6.1975)

1

Ekstraklasa

Polonia Warszawa (2000-01)

5

2

Ekstraklasa: 5/2                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

JAKUBIAK Kamil