Holandia 1975 bb

HUDEK Dawid

(9.1.1981)

1

Ekstraklasa

Odra Wodzisław (2000-01)

1

0

Ekstraklasa: 1/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

HUDEK Dawid