Holandia 1975 bb

HŁYWA Roman

(14.12.1935)

1

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1958)

11

0

2

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1959)

9

0

3

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1960)

1

0

4

Ekstraklasa

Legia Warszawa (1961)

2

3

5

Ekstraklasa

ŁKS Łódź (1962)

9

1

6

Ekstraklasa

ŁKS Łódź (1962-63)

19

0

Ekstraklasa: 51/7                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

HŁYWA Roman