Holandia 1975 bb

HAASE Joachim

(9.10.1940)

1

Ekstraklasa

Górnik Radlin (1959)

9

0

Ekstraklasa: 9/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

HAASE Joachim