Holandia 1975 bb

DZIWOKI Wojciech

(18.5.1922)

1

Ekstraklasa

Rymer Rybnik (1948)

3

0

Ekstraklasa: 3/0                                                                                                                             

SOCIAL MEDIA

DZIWOKI Wojciech