Holandia 1975 bb

DZIADEK I Ryszard

(12.12.1928-20.12.1990)

1

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1954)

15

0

2

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1955)

22

1

3

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1956)

22

0

4

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1958)

17

0

5

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1959)

22

1

6

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1960)

21

0

7

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1961)

13

0

Ekstraklasa: 132/2                                                                                                                          

SOCIAL MEDIA

DZIADEK I Ryszard