Holandia 1975 bb

DWORNICZEK Edmund

(24.5.1942)

1

Ekstraklasa

Zagłębie Wałbrzych (1968-69)

24

0

2

Ekstraklasa

Zagłębie Wałbrzych (1969-70)

21

0

3

Ekstraklasa

Zagłębie Wałbrzych (1970-71)

14

0

Ekstraklasa: 59/0                                                                                                                           

SOCIAL MEDIA

DWORNICZEK Edmund