Holandia 1975 bb

DUDYS Zygmunt

(11.3.1946-17.2.2012)

1

Ekstraklasa

Górnik Zabrze (1964-65)

5

0

2

Ekstraklasa

Górnik Zabrze (1965-66)

1

0

3

Ekstraklasa

Górnik Zabrze (1966-67)

2

0

4

Ekstraklasa

Śląsk Wrocław (1967-68)

5

0

Ekstraklasa: 13/0                                                                                                                           

SOCIAL MEDIA

DUDYS Zygmunt