Holandia 1975 bb

DUDA Krzysztof

(16.8.1972)

1

Ekstraklasa

Hutnik Kraków (1996-97)

28

0

Ekstraklasa: 28/0                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

DUDA Krzysztof